Opinie

„Pana doktora Bartłomieja Wróblewskiego znam od kilku lat. Jest człowiekiem wykształconym, znającym języki, o w pełni ukształtowanej osobowości w typie nowoczesnego konserwatyzmu. Środowisko harcerskie i alpinistyczne oraz wieloletnia praca w ideowo-wychowawczych korporacjach akademickich wykształciły w nim i utrwaliły te cechy charakteru, które są cenne w pracy publicznej – praca w zespole, poczucie odpowiedzialności za innych, sprawność organizacyjna, służenie pomocą słabszym.

Wymienione walory oraz wykształcenie prawnicze – w rzadkiej specjalności prawa konstytucyjnego i europejskiego – czynią Go, mimo młodego wieku, znakomitym kandydatem do odpowiedzialnej funkcji Senatora Rzeczypospolitej. Osobiście i w imieniu Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu rekomenduję Pana Bartłomieja Wróblewskiego z pełnym przekonaniem.”

prof. Stanisław Mikołajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego

„Pan dr Bartłomiej Wróblewski jest osobą prawą, solidną i twórczą. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i europejskim, które studiował w Polsce, Niemczech i Francji. Jest osobą znaną z wieloletniej i konsekwentnej pracy ideowo-wychowawczej wśród studentów uczelni poznańskich. Jako bezpartyjny kandydat jest znakomitą kandydaturą ma senatora Rzeczypospolitej.”

prof. Jan Celichowski, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

„Miałem dwie okazje aby poznać Pana Bartłomieja Wróblewskiego. Pierwszą była dyskusja nad Jego doktoratem. Drugą były prowadzone przez Niego starania o zapewnienie opieki dla wielkiego zbioru pamiątek po korporacjach studenckich jakie działały w II Rzeczypospolitej. To pozwala mi powiedzieć, że jest osobą która łączy w sobie wiedzę o tym jak chronić obywatela przed złym prawem; gotowość bezinteresownego działania dla dobra wspólnego oraz otwartość na świat czasu globalizacji.”

prof. Wojciech Dajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Pana dra Bartłomieja Wróblewskiego poznałem jako osobę zajmującą się od wielu lat historią polskiej inteligencji. Samodzielnie zorganizował Archiwum Korporacyjne i wirtualne Muzeum Polskich Korporacji Akademickich. Dzięki determinacji, wytrwałości i poświęceniu własnego czasu uratował dla nas pamięć o tej ważnej części naszej akademickiej historii”

prof. Michał Kobusiewicz, Polska Akademia Nauk w Poznaniu

„Bartka znam ponad dekadę. Szalenie mi imponuje Jego zapał i styl działania. Mierzy wysoko, ale realistycznie. Pełen energii i zapału, a jednocześnie już ze sporym bagażem doświadczeń. Takich ludzi potrzeba w polskiej polityce! Bartku, masz mój głos!”

prof. Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

„Pan dr Bartłomiej Wróblewski jest człowiekiem renesansu. Wszechstronnie wykształcony poliglota, alpinista, prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i europejskiego, pogłębiał wiedzę i doświadczenie naukowe w Bonn, Paryżu, Strasburgu, Berlinie i Moskwie. W kraju młodej demokracji tacy ludzie, którzy dzięki swej postawie i walorom intelektualnym w sposób kompetentny pracują na rzecz podnoszenia kultury prawnej społeczeństwa, uczą szacunku dla wartości obowiązujących praw, są bezcenni.”

prof. Anna Wolff-Powęska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
b. dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu

© Bartłomiej Wróblewski Mapa serwisu