Biogram

Urodziłem się w 1975 r. w Poznaniu. Jestem Wielkopolaninem z urodzenia i z przekonania. Moi rodzice Zofia z Kwaśniewskich i Piotr Wróblewski oraz dziadkowie pochodzą z Poznania, okolic Gniezna i Leszna, a także z dawnych kresów Rzeczypospolitej.

Wychowałem się na Winogradach i Piątkowie w Poznaniu. Ukończyłem I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego (1994). Jestem absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000) oraz studiów podyplomowych prawa porównawczego na Reńskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn (2003). Studiowałem także europejskie prawo wspólnotowe na Uniwersytecie Ottona Fryderyka w Bambergu (1998/1999). Odbyłem studia doktoranckie i uzyskałem stopień doktora nauk prawnych na macierzystym Uniwersytecie w Poznaniu (2009). Uzupełniałem swoje wykształcenie oraz odbywałem staże naukowe w Paryżu (2000), Strasburgu (2003), Berlinie (2004/2005) i Moskwie (2009).

Po studiach w latach 2001-2009 pracowałem w Instytucie Zachodnim – Instytucie Naukowo-Badawczym im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu zajmując się polskim i niemieckim prawem konstytucyjnym oraz prawem europejskim. W lutym 2010 r. rozpocząłem pracę jako konstytucjonalista w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Od października 2010 r. jestem adiunktem na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu.

W pracy naukowej zajmuję się prawem konstytucyjnym i prawem europejskim. Moim szczególnym polem zainteresowania jest problematyka odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za działania ustawodawcy. Temu zagadnieniu poświęciłem trzy książki: Die Staatshaftung für legislatives Unrecht in Deutschland (Baden-Baden 2005), Pozaumowna odpowiedzialność odszkodowawcza Wspólnoty Europejskiej za akty normatywne (Poznań 2005), Odpowiedzialność odszkodowawcza za działania ustawodawcy. Kształtowanie się koncepcji i instytucji na tle reguł ogólnych odpowiedzialności państwa do połowy XX wieku (Warszawa 2011, w druku). Należę do Stowarzyszenia Instytut Zachodni oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Przez wiele lat byłem członkiem Związku Harcerstwa Polskiego (1980-1993), w szczególności szczepu Błękitna XIV w Poznaniu. W 1995 r. zaangażowałem się w działalność korporacji akademickich. Od tego czasu jestem członkiem Korporacji Akademickiej „Lechia” w Poznaniu. Byłem jej prezesem i kilkukrotnym członkiem Zarządu. Wielkim wyzwaniem i przygodą mojego życia były reaktywacje korporacji akademickich: Magna-Polonii (Poznań 2004), Masovii (Poznań 2006), Surmy (Poznań 2008) oraz Arcadii (Kraków 2010). Byłem także inicjatorem powołania związku korporacji – Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego (2006). Współtworzyłem Fundację „Polskie Korporacje Akademickie” (2008). Jestem członkiem Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.

Poza pracą zawodową i społeczną przez ostatnie dziesięć lat zajmuję się historią polskich korporacji akademickich. W 2001 r. założyłem Archiwum Korporacyjne, a w 2007 r. wirtualne Muzeum Polskich Korporacji Akademickich (www.archiwumkorporacyjne.pl). Jestem autorem kilkuset opracowań z zakresu historii polskich korporacji akademickich. Z inicjatywy Archiwum Korporacyjnego wmurowano tablice upamiętniające członków korporacji akademickich-powstańców wielkopolskich (Plac Wolności, Poznań 2009) oraz członków korporacji-rektorów Uniwersytetu Poznańskiego (Collegium Iuridicum, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2011).

Kocham podróże i góry. Od niemal dwudziestu lat wędruję po świecie. Lubię miejsca, gdzie nie docierają turyści, najbardziej w Afryce. Dotychczas udało mi się zdobyć siedem szczytów z Korony Ziemi: Elbrus (1998), Kilimandżaro (2002), Mount Blanc (2003), Aconcagua (2007), Mount McKinley (2008), Góra Kościuszki i Piramida Carstensz (2011). Staram się kończyć to, co zacząłem. Czekają mnie jeszcze ekspedycje na Masyw Vinsona na Antraktydzie i na Mount Everest w Azji. Należę do Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu.

© Bartłomiej Wróblewski Mapa serwisu